Bordspellen
Spellen
Hall of Fame
Top 10
Wat moet je spelen ?
Who is Who
Overthehill.com
Leuke links
Online spelen
Trans America
Clans
Potala

Inloggen

FAQ
Logboek
2016
Logboek 2016

 

 

Technische & Tactische tips

 1. Als het bord opengelegd wordt, moet je er meteen even goed naar kijken. Kijk naar de volgorde waarin de gebieden bezet zullen worden en probeer je een beeld te vormen welke grotere landen er zullen ontstaan en welke gebieden "buiten de boot" vallen, omdat die gebiedssoort al in het grote land zit. Bepaal zo de potentiele waarde van gebieden. Blijf gedurende het spel vooruit kijken naar de gebiedjes, die gaan komen.
 2. Bied conservatief, maar ook weer niet te conservatief, zodat je geen huizen op het bord krijgt. Bedenk dat ieder wapenpunt, die je aan het begin krijgt, je 3 punten oplevert. Als je bijv. 4 wapenpunten voor een huis biedt in de eerste 5 rondes, dan moet dat huis dus minstens 12 punten opleveren, anders kun je beter gewoon je wapens in je hand houden. Na de eerste ronde wordt de waarde van wapens minder, immers dan worden ze nog maar 2 keer afgerekend.
  Begin rustig te bieden, bied 1, 2 of 3 en kijk hoe het zich ontwikkelt. Krijg je daarmee een aantal huizen op het bord, dan gaat het goed en moet je zo doorgaan. Levert het niets op, dan moet je hoger gaan bieden, want zonder huizen op het bord, verlies je. Mensen, die al snel 6, 7 voor een huis bieden, zijn na een paar rondes uitgeboden en winnen zeker niet.
 3. Bedenk bij het bieden ook steeds wat de plek waard is voor de ander. Ga niet overbieden als het alleen voor jou heel veel waard is, bijvoorbeeld omdat het je langste keten betreft. Te veel bieden is in dit spel een doodzonde.
 4. Het allerergste wat je kan gebeuren, is dat je veel biedt om een gebied te krijgen, dat iemand anders toch even iets meer biedt en vervolgens krijg je een ander landje, dat je helemaal niet wilt of dat veel minder waard is. Denk daar bij het bieden goed over na.
 5. Spelers die veel bieden om een ander dwars te zitten, winnen zelden.
 6. De stand na ronde 1 (na de afrekening bij meer 5) zegt veel over de eindstand, maar natuurlijk niet alles en zeker niet als je goed inspeelt op de tussenstand!
 7. Ketens zijn fijn, de beste plekken om aan ketens te werken is op de landmassa's, niet op stroken land tussen water door, hoewel er natuurlijk altijd uitzonderingen zijn. Staar je niet blind op die ketens, ze bepalen niet wie de winnaar is. Ik heb een spel gezien, waar de eigenaar van een keten van 8 (!!) 30 punten achterstand op nummer 1 had en ternauwernood tweede werd.
 8. Na de biedingen is er een rommelige fase in de beurt. De volgorde moet bepaald worden, sommige mensen moeten betalen, anderen vallen buiten de boot, heel vaak worden er dan (bedoeld en onbedoeld) vergissingen gemaakt, vooral bij het al dan niet betalen van de te plaatsen huizen. Spreek een goede manier af om die betalingen af te handelen, bijv. iedereen legt het geboden geld aan de rand van het bord. Een onkreukbare bank int vervolgens de gehonoreerde biedingen, of zoiets.


 1. Tempels moet je gebruiken bij zoveel mogelijk afrekeningen. In de eerste rondes een tempel ergens neerleggen, waar die de rest van het spel blijft liggen, is geen goed idee. Onderschat niet hoe ver weg je de tempels later nog kunt leggen.
 2. Misschien een simpele, maar fuseren van landen is bijna altijd goed, omdat het jou in ieder geval meer punten oplevert, ook als je niet de grootste bent. Het enige moment dat het niet goed is, is als je de meerderheid in een groot land aan een concurrent over doet gaan.

Cycloop

  Terug naar het overzicht

 

Luister


Lees


Speel


Reacties